Obchodné podmienky

Poštovné
 BALNÉ A POŠTOVNÉ Objednaný tovar vám zašleme poštou ako dobierku, ak nebol vybraný iný spôsob platby. Je možné zvoliť i iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácií jednotlivej objednávky. Cena poštovného sa môže líšiť i podľa váhy objednaného tovaru.  
DODACIA LEHOTA
  Dodacia lehota je standartne 1 až 10 pracovných dní (može byť však až 30 dní, v prípade, že nejaký tovar nebude skladom).  
Podmienky predaja
1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kupujúci potvrdením záveznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásenych predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášeho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch a prospektoch sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súladu so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými slovenskýmí návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcím modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Kupujúcí berie na vedomie, že predávajúcí nieje povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to s osobami, ktoré v minulosti podstatným zpôsobom porušily kupnú zmluvu (vrátane obchodních podmienok).
POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.
ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Každú objednávku môžete  zrušiť a to telefonicky, či e-mailom. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby. 
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Vrátenie tovaru
Tovar môžete vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Napíšte nám odstúpenie od zmluvy a vráťte tovar v neporušenom obale, nenosený s vysačkami. Po spracovaní požiadavky vám bude vrátená platba na účet, do 28 dní.
Výmena tovaru
Tovar môžete vymeniť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Napíšte nám kód produktu a veľkosť, ktorú potrebujete. Tovar vráťte v neporušenom obale, nenosený s vysačkami spolu s faktúrou.
Záruka a reklamácie


Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené jnak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Záruka sa nevzťahuje na:

  a) vady zapríčinené bežným používaním (záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať)
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním  

 

Postup pri reklamácii:
        
1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, faktúru, poškodený tovar
4) originálny doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode  
5) zásielku pošlite na adresu:
4XL.SK
Fotohunt s.r.o.
Sládkovičova 43/A
Piešťany
92101

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, nejneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda od prevzatia tovaru našou firmou. 
Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, v čo najkratšom možnom termíne.
            


Spôsob platby
1) Prevodom na náš účet. Je to jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob platby. Ak chcete zaplatiť prevodom na náš účet, zvoľte možnosť PLATBA NA UČET, a pokračujte v potvrdení objednávky. Po úspešnom potvrdení obdržíte email s našim číslom účtu, kódom banky, ako variabilný symbol použite čislo Vašej objednávky. Bez uvedenia variabilného symbolu bude tažké identifikovať kto danú platbu previedol.
2) Platba kartou.
3) Na dobierku. Tovar je uhradený pri preberaní. (Ak je dostupná)

 

Objednávky
Objednávku si môžete prezerať na vašom účte po prihlásení.
Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Zákony a predpisy: - zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Vážení zákazníci,

 

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

 

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na tejto stránke

 

 

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte cez kontaktný formulár

 

Záverečné ustanovenie

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením záväznej objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
Tieto obchodné podmienky sú platné od 22.2.2020 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23 917 01 Trnava